MEDINFO - Quick information for medics and doctors
medinfo.sk - Quick information for medics and doctors
Ponúkame / There are  ·  709 hesiel / topics, 5062 odkazov na internetové stránky / websites links
 vyhľadávanie / search
 
 
 heslá (in Slovak only)
   diagnóza
   diferenciálna diagnostika
   laboratórna diagnostika
   liečebné metódy
   príznaky
   propedeutika
   rôzne
   symptómy
   vyšetrovacie metódy

 internetové stránky /
 websites


 citáty / quotes
 humor / jokes

 kontakt


 
Akademická príručka

Doktorandská a diplomová práca, SVOČ, prednáška, PowerPoint, životopis
 > kúpiť na martinus.sk
 

Medinfo 1

Praktická príručka pre lekárov, študentov a zdravotníkov


 > kúpiť na martinus.skTIP
internetové kníhkupectvo
martinus.sk

medicine literature

Bolesti na hrudníku - lokalizácia

BOLESTI NA HRUDNÍKU – lokalizácia
  1. stred hrudníka (substernálne): choroba koronárnych artérií, perikarditída, choroby – (aorty, mediastína, ezofagu), pľúcna embolizácia
  2. pod ľavou prsnou bradavkou – na ľavej strane hrudníka (prekordiálne): anxieta, osteoartritída, syndróm lienálnej flexúry, distenzia žalúdka plynom
  3. predná časť hrudníka: infarkt myokardu, disekujúca aneuryzma proximálnej časti aorty
  4. prsník: zápalové ochorenia prsníkovej žľazy, mastodýnia, nádory
  5. medzi lopatkami: infarkt myokardu, dysfunkcia ezofagu, disekujúca aneuryzma distálnej časti aorty, choroby chrbtice, choroby mediastína
  6. kostochondriálne spojenie: Tietzeov sy
  7. povrchová bolesť: choroby hrudníkovej steny, herpes zoster, bolesť pleurálneho pôvodu (parietálna pleura), prolaps mitrálnej chlopne
  8. hlboká bolesť: bolesť orgánová, ischémia myokardu
Zdroj

  © medinfo.sk 1999-2006 · Všetky práva vyhradené / All rights reserved.
  © Prof. MUDr. Dušan Meško, Ph.D. 1999-2006 · © mishinko 2002