MEDINFO - Quick information for medics and doctors
medinfo.sk - Quick information for medics and doctors
Ponúkame / There are  ·  709 hesiel / topics, 5062 odkazov na internetové stránky / websites links
 vyhľadávanie / search
 
 
 heslá (in Slovak only)
   diagnóza
   diferenciálna diagnostika
   laboratórna diagnostika
   liečebné metódy
   príznaky
   propedeutika
   rôzne
   symptómy
   vyšetrovacie metódy

 internetové stránky /
 websites


 citáty / quotes
 humor / jokes

 kontakt


 
Akademická príručka

Doktorandská a diplomová práca, SVOČ, prednáška, PowerPoint, životopis
 > kúpiť na martinus.sk
 

Medinfo 1

Praktická príručka pre lekárov, študentov a zdravotníkov


 > kúpiť na martinus.skTIP
internetové kníhkupectvo
martinus.sk

medicine literature

Bolesti na hrudníku - intenzita a charakter

BOLESTI NA HRUDNÍKU – intenzita a charakter
  1. mierna, znesiteľná: angina pectoris, perikarditída
  2. prudká, neznesiteľná: infarkt myokardu, masívna pľúcna embolizácia, disekujúca aneuryzma aorty
  3. dusivá, kŕčová, pálivá, trhavá, tlaková, vŕtavá, zvieravá: angina pectoris, dysfunkcia ezofagu
  4. ťažoba na hrudníku: choroba koronárnych artérií, angina pectoris
  5. silná, zdrvujúca: infarkt myokardu, nestabilná angina pectoris, perikarditída, disekujúca aneuryzma aorty
  6. tupá, dlhotrvajúca: muskuloskeletálne choroby, poškodenie a choroby kostí, psychogénna hrudníková bolesť
  7. pichavá, bodavá: muskuloskeletálne choroby
  8. tepavá: bolesti hrudníkovej steny, poškodenie a choroby kostí
  9. ostrá, rezavá: poškodenie (pleury, svalov, chrbtice, nervových koreňov), perikarditída, anxieta
  10. nevoľnosť: gastrointestinálna bolesť, angina pectoris
Zdroj

  © medinfo.sk 1999-2006 · Všetky práva vyhradené / All rights reserved.
  © Prof. MUDr. Dušan Meško, Ph.D. 1999-2006 · © mishinko 2002