MEDINFO - Quick information for medics and doctors
medinfo.sk - Quick information for medics and doctors
Ponúkame / There are  ·  709 hesiel / topics, 5062 odkazov na internetové stránky / websites links
 vyhľadávanie / search
 
 
 heslá (in Slovak only)
   diagnóza
   diferenciálna diagnostika
   laboratórna diagnostika
   liečebné metódy
   príznaky
   propedeutika
   rôzne
   symptómy
   vyšetrovacie metódy

 internetové stránky /
 websites


 citáty / quotes
 humor / jokes

 kontakt


 
Akademická príručka

Doktorandská a diplomová práca, SVOČ, prednáška, PowerPoint, životopis
 > kúpiť na martinus.sk
 

Medinfo 1

Praktická príručka pre lekárov, študentov a zdravotníkov


 > kúpiť na martinus.skTIP
internetové kníhkupectvo
martinus.sk

medicine literature

Antitrombín III


znížené
hodnoty
cirhóza pečene, deficit antitrombínu III dedičný, dialýza,
embólia pľúcna, enteropatie, hepatektómia
parciálna, hypertenzia zapríčinená tehotnosťou
(PIH), infarkt myokardu akútny, koagulácia diseminovaná
intravaskulárna
, malnutrícia, nádory, operácie, operácie/úrazy
CNS
, plazmaferéza, plod nezrelý, polytrauma, poškodenie parenchýmu pečene, preeklampsia,
spotreba AT III zvýšená, stavy – (septické, šokové), straty
krvi veľké, syndróm nefrotický, syntéza AT III znížená, tehotnosť (3. trimester), transplantácia pečene, tromboflebitída,
trombóza, vylučovanie AT III zvýšené, zlyhávanie
pečene chronické
INTERFERUJÚCE FAKTORY: lieky
– (asparagináza, fibrinolytiká, heparín, kontraceptíva
obsahujúce estrogény, L-asparagináza)


Pozn.: častejšie opisované zmeny parametrov sú zvýraznené
tučným písmom

Zdroj: 2

   © medinfo.sk 1999-2006 · Všetky práva vyhradené / All rights reserved.
  © Prof. MUDr. Dušan Meško, Ph.D. 1999-2006 · © mishinko 2002